Hangzhou Guanyizhijia Nursing Center

Hangzhou Guanyizhijia Nursing Center

The hall

Reception

Reading room

Public area

Living room